Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2013

5933 346f 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaLookrecja Lookrecja
hauteur
    ''Są dni, kiedy z trudem wstaję z łóżka. Mówię z wysiłkiem. Odmierzam postęp krokami - pierwszy, drugi, dziesiąty - aż do łazienki. Każdy krok to wybitne osiągnięcie. W skupieniu zdejmuję nakrętkę tuby z pastą, podnoszę szczoteczkę do ust. Nawet ten ruch przychodzi z trudem. Czuję, że jestem nic niewarta, że nie ma wartości nic, cokolwiek bym zrobiła, a już najmniej dla mnie. (...) jakbym sama była nicością, jakby w tym miejscu nie było zupełnie nic.''
     
hauteur
5298 5d53
Reposted fromdumbscream dumbscream viazapiski zapiski

January 08 2013

hauteur
hauteur
Play fullscreen
Reposted fromjudith judith

January 06 2013

hauteur
9007 5f4c
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaesste esste
hauteur
9978 b2e4

"Człowiek kocha albo nie kocha, i żadna siła na świecie nie ma na to wpływu. Możemy udawać, że nie kochamy. Możemy przywyknąć do drugiej osoby. Możemy przeżyć całe życie w przyjaźni i wzajemnym zrozumieniu, założyć rodzinę, kochać się każdej nocy i każdej nocy mieć orgazm, a mimo to czuć wokół żałosną pustkę, wiedzieć, że czegoś ważnego brakuje."
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viamyname myname
hauteur
1726 4a9b
Reposted fromDaveFallen DaveFallen viamyname myname
hauteur
8514 6d57
Nina & Ian
Reposted fromdailylife dailylife viaimchuckbasss imchuckbasss
hauteur
8263 d075
Reposted fromretaliate retaliate viaesste esste
hauteur
hauteur
9049 685a
Reposted fromtwice twice viamadinsane madinsane
hauteur
6813 6ec1
hauteur
1100 93fc
Reposted fromohshit ohshit viadusz dusz

December 24 2012

hauteur
1314 9e1b
Reposted fromkarora karora viageogeo geogeo
hauteur
3585 dac0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viajudith judith
hauteur
5703 344c
Reposted fromimchuckbasss imchuckbasss
hauteur
hauteur
3556 2307 500

December 21 2012

hauteur
7858 c5c0
Reposted fromthumbsup thumbsup viadifferent different
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl